Richtlijn overgewicht ncj

International survey. Consensus over de Nederlandse Norm voor Gezond Bewegen. Obesity has become an increasingly important medical problem in children and adolescents.

Plots gewichtsverlies kat

  • Factsheet resultaten vijfde lande- lijke groeistudie.
  • Bij preventie van overgewicht is het van belang om cultuurspecifieke gezonde voeding en beweging bijvoorbeeld dansen in ogenschouw te nemen. De standaardĀ beperkt zich niet tot de inhoud van de zorg inclusief de rol van de patiĆ«nt , maar richt zich ook op de organisatiestructuur van het zorgproces de ketenorganisatie en de bijbehorende kwaliteitsindicatoren.
  • Kist-van Holthe, M. Bij kinderen adviseert de standaard signalering van obesitas, ongeacht de reden van het spreekuurbezoek.
  • De JGZ-richtlijn Overgewicht is beschikbaar via www.
  • Zoek naar meer richtlijnen voor de jeugdsector in de databank Richtlijnen.
richtlijn overgewicht ncj

Bij afwezigheid van Digitaal Dossier en BMI-meter worden gewicht en lengte in groeidiagrammen specifiek voor geslacht en leeftijd ingevuld. Beltman E. Childhood obesity and type 2 diabetes mellitus.

Richtlijn overgewicht ncj
Rated 5/5 based on 34 review
trainen en afvallen 184 | 185 | 186 | 187 | 188 binnenkant dijen afvallen